Yazılım Ekibinin İyi Bir Takım Liderine İhtiyacı Vardır

Yazılım geliştirme bir takım oyunudur. İyi bir ekip üyesi bulmak kolay değildir.Yazılım söz konusu olduğunda, takım lideri, solo bireylerden daha fazla tercih edilir, çünkü kodlama, test etme, serbest bırakma, prototip vb. için yetenekli bir kişiye ihtiyacınız vardır. Bu nedenle hangi yazılım geliştiricinin iyi bir lider olabileceğini iyi belirlemek ve bu lideri biraz eğitmek gerekir.

Her yazılım geliştiricisi yeni bir ortam belirleme sürecinden geçer. Kod revizyonu, KG sürümü, üretim sürümü, süreç oluşturma, iş ataması ve diğer idari öğeler açısından iki departman aynı değildir. Bazı yazılım uzmanları bunu bir zorluk olarak görürken, diğerleri bunu iletişimde önemli bir işlev olarak görür.

Bir takım lideri hangi niteliklere sahip olmalıdır?

İşi yönetebilecek, zorluklara dayanıklı, yükümlülükleri yerine getirebilecek, adaletli ve  güvenilir olmalıdır. Tutarlılık onun için çok önemlidir.Aynı zamanda, her zaman iyi performans sağlayabilmesi için ona güvenmek gerekir.

Ekip üyeleri;  düşüncelerini ve fikirlerini saygı ile açık, doğrudan ve dürüst bir şekilde ifade eden takım liderine ihtiyaç duyarlar.Takım lideri yapıcı iletişim kurmalıdır. Ayrıca ekibin etkin işleyişi için iyi bir dinleyici olmalıdır. Takım üyeleri, konuları tartışmadan ve diğer çalışanların düşüncelerini özümseyerek anlayayabilecek lidere ihtiyaç duyarlar. Etkili iletişim ve problem çözebilmek için en önemli şey, ekip üyelerini  dinleyip daha sonra yetkili kişilerle konuşumaktır, böylece anlamlı bir diyalog gerçekleşebilir.

İyi takım liderleri aktif katılımcılardır. Ekip toplantılarına hazır gelirler ve sorunları dinler ve konuşurlar. Ekip çalışmalarına tamamen katılırlar ve pasif olarak durmazlar.Bir şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olmak ve görevlere gönüllü olarak katılmak için inisiyatif alırlar.Ayrıca, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isterler. Proaktiftirler ve diğer üyeleri bilgilendirirler.

Çoğu takım dialoğu gayri resmi olmalıdır. Düzenli toplantılarda tartışmanın yanı sıra, ekip üyeleri rahatça sohbet etmeli ve önemli mesaj ve bilgileri iletmelidir. Şu anda aktif takım liderleri işi tamamlamaya ve sürprizleri önlemeye yardımcı olan  bilgiyi aktarmaktadır. Doğal bir kısım da başkaları ile işbirliği yapmak ve belirlenen hedefe ulaşmak için birlikte hareket etmektedir. Sorunları çözmek ve yardım taleplerine cevap vermek ve yardım sunmak , inisiyatif almak için birlikte çalışmanın yollarını tasarlarlar.

İyi bir takım lideri, sürekli değişen durumlara uyum sağlayabileceği esneklik ile karakterizedir. Şikayet etmezler, çünkü yeni bir şey deneniyor ve yeni bir yön belirleniyordur. Güçlü takım lideri farklı görüş ve fikirlere açıktır.

Takım lideri çalışmalarına, takıma ve takımın çalışmalarına özen gösterir. Diğer ekip üyelerinin de aynı şekilde çalışmalarını sağlar. Bir takımda sorun meydana geldiğinde, takım liderleri çözüm odaklıdır. Olayları suçlamaz ve bunlardan kaçınmazlar, aksine sorunu çözmek isterler. Aynı zamanda, takım liderleri ekip üyelerine özenli davranırlar. Çalışmayı tamamlamak için diğer ekip üyelerine anlayış ve yeterli desteği gösterirler. Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak, iyi takım liderleri mizah anlayışına sahiptir ve eğlendirebilirler.

Takım liderleri çalışmalarının ilerisine, ekibin genel işlerine bakarlar. Amaçları bir ekip olarak başarılı olmak ve bu başarıya katkıda bulunmaktır.Bir takımda kazanma, çalışan performansının en büyük motivasyonlarından biridir ve iyi takım liderleri bu motivasyonu gösterir.

Takım lideri misiniz veya takımınızda bir lider var mı?

Yorumlar (0)
Yorum Paylaş