Pert Araç ve Hurda Araç Arasındaki Fark

Pert Araç Nedir?

Pert araç, trafik kazasında aracın ağır hasar alması ve kullanılamaz hale gelmesi veya değerini kaybetmesi anlamına gelir. Pert kaydı ise, kasko sigortalarına göre aracın %70 ve yukarısında bir oranda değer kaybına uğraması demektir. Yargıtay kararlarında “pert” kelimesi “kullanılamaz” anlamında kullanılmaktadır. Pert olan araç için sigorta şirketi aracın o günkü değerini öder.Aracın pert durumu plakasına işlenir ve böylece pert kaydı oluşmuş olur.

Aracın hasara uğradığı tarihten itibaren beş gün içerisinde sigorta şirketine haber verilmelidir. Bu beş günlük süre geçirilmemelidir. Eğer bu süre geçerse sigorta sorumluluk almamaktadır.

Aracın pert olarak değerlendirilmesi için exper raporunun bu yönde olması gerekir. Araç exper raporu ile perte çıkmış olarak nitelendirilirse, sigorta şirketinin  poliçede bulunan teminat bedeli  kadar ödeme yapması gerekir. Sigorta şirketi aracın değeri kadar ödeme yaparsa araç sigorta şirketine kalır ve çekme belgesi alındıktan sonra satış sözleşmesi ile sigorta şirketine devredilir. Eğer sigortalı aracın kendisinde kalmasını talep ederse araç sahibinde kalabilir. Bu durumda sigorta şirketinin ödediği tazminat bedelinde tutar değişir. Sigorta şirketi aracın hasarlı haliyle satıldığında elde edilecek tutarı hesaplar, aracı piyasa değerinden eksiltir ve ödeme buna göre yapılır ve araç sahibinde kalır. 

Hurda Araç Nedir?

Aracın hurdaya ayrılması aracın artık kullanamayacak hale gelmesi ve trafikten düşürülmesi anlamına gelmektedir. Bir otomobilin hurdaya ayrılabilmesi için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir. Buna göre; Araç kullanılamaz hale gelmişse, yanmışsa, aşırı paslanmışsa, yaşını doldurmuşsa, sürekli muayene olması gerekiyorsa ve sigorta masrafı gerekiyorsa hurdaya ayrılır. Araçlar sahiplerinin dilekçesi üzerine vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme ve hurda ayırma sakınca yoktur belgesi aldıktan sonra muayene istasyonlarından gerekli işlemleri yapılır. Tescil belgesine hurdaya çıkarılmıştır yazıldıktan sonra tescil belgesi sahiplerine geri verilir. Trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir. Parçalara ayrılıp kullanılabilir. Hurdaya ayırma işlemleri aracın en son tescil olduğu ilde yapılır. Elektronik ortamlarda vergi dairesine veriler aktarılır. Vergi kaydından düşürülmüş olur.

Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir. 

Pert (Ağır hasarlı araç): Onarılıp, araç muayene istasyonlarında (TÜVTÜRK) muayeneden geçtikten sonra trafiğe çıkabilir.

Hurda ( Tam hasarlı araç ) : Onarılması mümkün olmayan araç anlamına gelir. Bu durumdaki araçlar için hurda belgesi alınır, trafikten çekilir, parçalanmaya gider. Hurda olarak tescil edilen araçların gerek sigorta şirketine gerekse diğer şahıslara teslimi KDV 17/4-g araç teslimi olarak değil hurda metal satışı dikkate alınır. Hurdaya çıkarılan aracın trafik kaydı silinmekte ve bu silinme işlemi tarihi itibariyle MTV mükellefiyeti son bulmaktadır.

 

 

Yorumlar (0)
Yorum Paylaş